autisme typer, skilt, terapi, årsaker og flere

Autisme tilhører en gruppe utviklingshemming som kalles autismespekterforstyrrelser. Navnet “spektrum” stammer fra det faktum at disse forstyrrelser påvirker hvert barn forskjellig. Disse lidelser bære forsinkelser i utviklingen av mange grunnleggende ferdigheter, blant annet funksjonene til å sosialisere eller danne relasjoner med andre, og å kommunisere effektivt. Barn med autisme kan også ha intellektuelle funksjonshemminger og atferdsmessige utfordringer.

Symptomer på autisme vanligvis vises før et barn når alder 3 og sist gjennom hele livet. Barn med autisme kan vise et bredt spekter av symptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til invalidiserende. Generelle symptomer som kan være til stede i noen grad i et barn med autisme inkluderer

Personer med en form for autisme, kalt autistisk savantism, har eksepsjonelle ferdigheter i bestemte områder, for eksempel musikk, kunst, og tall. Personer med denne form for autisme er i stand til å utføre disse ferdighetene uten undervisning eller praksis.

Babyer utvikle seg i sitt eget tempo, noen raskere enn andre. Imidlertid bør du vurdere en evaluering for autisme dersom noe av det følgende gjelder