bensvulster: primære bein kreft, metastatisk kreft, og godartede bensvulster

Bentumorer utvikle seg når cellene i benet skillet uten kontroll, for å danne en masse av vev. De fleste bein svulster er godartet, noe som betyr at de ikke er kreft, og kan ikke spre seg. Men de kan likevel svekke bein og føre til brudd eller skape andre problemer. Benkreft ødelegger normalt benvev og kan spre seg til andre deler av kroppen (kalt metastase).

Godartede svulster er mer vanlig enn ondartede svulster bein. Dette er noen vanlige typer godartede bensvulster

Når folk har kreft i bein, ofte er det kreft som har spredt seg dit fra andre steder i kroppen. Dette er metastatisk kreft. Selv om det sprer seg til ben, er det ikke ansett benkreft fordi tumorcellene er fra primærcancer. For eksempel, er en person med lungekreft som har spredd seg til beinet betraktes å ha lunge cancer med metastaser i ben – ikke lungekreft og benkreft.

Kreft som ofte sprer seg til beinet inkludere

Primær ben sarkom er en svulst som dannes først i ben. Det er mindre vanlig enn metastatisk kreft. Årsaken til bensarkom er ikke sikkert, men arvelighet kan spille en rolle. Høy dose strålebehandling eller kreft medikamenter kan øke risikoen for denne type kreft. Dette er noen av de mest vanlige typene av benkreft

Selv om nesten alltid funnet i bein, er multippelt myelom ikke en primær beinkreft. Det er en benmargskreft. Benmargs er det myke vevet inne bein.