BEP

Denne siden inneholder kortfattet informasjon om stoffet kombinasjonen kalles BEP. Stoffet i kombinasjonen er oppført, og linker til de enkelte legemiddel oppsummeringer er inkludert.

Kjemoterapi blir ofte gitt som en kombinasjon av medikamenter. Kombinasjoner som regel fungerer bedre enn single legemidler fordi ulike legemidler drepe kreftceller på forskjellige måter.

Hvert av legemidler i denne kombinasjonen er godkjent av Food and Drug Administration (FDA) for å behandle kreft eller forhold knyttet til kreft.

BEP brukes til å behandle

Denne kombinasjonen kan også brukes sammen med andre legemidler eller behandlinger eller for å behandle andre typer kreft.

Definisjon fra Drug Dictionary – Detaljert vitenskapelig definisjon og andre navn på dette stoffet.

Viktig: Stoffet informasjon på denne siden er ment å være pedagogisk. Det er ikke en erstatning for medisinske råd. Opplysningene kan ikke dekke alle mulige bruksområder, handlinger, interaksjoner eller bivirkninger av dette stoffet, eller forholdsregler som må tas når du bruker den. Vennligst se din lege for mer informasjon om din spesifikke medisinske tilstand og bruk av dette stoffet.