biodefense kongress vitnesbyrd

2007

2006

4 oktober 2007

Dr. Auchincloss ‘erklæring for Komiteen for Energy and Commerce Subcommittee på Oppsyn og Undersøkelser, Representantenes hus, for å høre på Beskytte Public Health: Viktig ofernment Biodefense forskningsinfrastruktur. (PDF)

2005

18 april 2007

Rollen ofernment Biomedical Research in Forberedelse for Emerging offentlige helsetrusler. Vitnesbyrd Før komité for Homeland Security, Subcommittee på Emerging Trusler, Cybersecurity, og vitenskap og teknologi, Representantenes hus .; Plakater følger Dr. Fauci vitnesbyrd (PDF)

9 mars 2007

Rollen ofernment Biomedical Research i Forberedelse for folkehelse nødhjelp. Vitnesbyrd Før komité Bevilgninger, underkomité for Arbeiderpartiet, Helse-og omsorgsminister, Utdanning og relaterte organer, Representantenes hus .; Plakater følger Dr. Fauci vitnesbyrd (PDF)

9 mai 2006

Gerald W. Parker, D.V.M., Ph.D., Principal nestleder til assisterende, Office of Public Health Emergency Preparedness, US Department of Health and Human Services (HHS); Emne: Anthrax Beredskap: HHS Progress

6 april 2006

Alex M. Azar II, visegeneralsekretær, HHS; Emne: HHS Gjennomføring av prosjektet Bioshield

16 mars 2006

Michael O. Leavitt, sekretær, HHS; Emne: HHS bioterrorisme og folkehelse beredskap

28 juli 2005

Theernment Biomedical Research svar på trusselen av bioterrorisme. Vitnesbyrd Før komité for Homeland Security, underkomité for forebygging av kjernefysiske og biologiske angrep, Representantenes hus. (PDF)

Plakater følger Dr. Fauci vitnesbyrd (PDF)

14 juli 2005

Regjeringen Gjennomføring av prosjektet BioShield i forskning og utvikling av forsvars mottiltak. Vitnesbyrd Før komiteen onernment Reform, Representantenes hus. (PDF)

Plakater følger Dr. Fauci vitnesbyrd (PDF)

8 februar 2005

Theernment Biodefense Research Program. Vitnesbyrd Før Subcommittee på bioterrorisme og folkehelse, komité for helse, utdanning, arbeid og pensjon, United States Senate.

Plakater følger Dr. Fauci vitnesbyrd (PDF)