bisfosfonater

 
Bisfosfonater er legemidler som hemmer mineralisering eller resorpsjon av ben ved å blokkere virkningen av osteoklaster. Bisfosfonater er enzym-resistente analoger av pyrofosfat, som normalt inhiberer mineralisering i benet. Effekten er doseavhengig og de reduserer omsetningen av bein ved å hemme rekrutteringen og fremme apoptose av osteoklaster .; Bisfosfonater brukes til å behandle postmenopausal og glukokortikoid indusert osteoporose, Paget sykdom av bein og ondartet hyperkalsemi. Det er noen bisfosfonater tilgjengelig, og en kan fungere bedre for en bestemt tilstand, enn den andre.

Medisinske tilstander forbundet med bisfosfonater