bone resorpsjon hemmere

Benresorpsjon inhibitorer er legemidler som hemmer mineralisering eller resorpsjon av ben ved å blokkere virkningen av osteoklaster. De brukes til å behandle postmenopausal og glukokortikoid indusert osteoporose, Paget sykdom av bein og ondartet hyperkalsemi.

Vennligst referer til legemiddelklasser som er oppført nedenfor for mer informasjon.