brystkreft årsaker

Arvet brystkreft

Det er ikke klart hva som forårsaker brystkreft.

Legene vet at brystkreft oppstår når noen bryst celler begynner å vokse unormalt. Disse cellene deler seg raskere enn friske celler gjør og fortsette å akkumulere, danner en klump eller masse. Cellene kan spre seg (metastasere) gjennom brystet til lymfeknuter eller til andre deler av kroppen din.

Brystkreft begynner oftest med celler i melkeproduserende kanaler (invasive ductal carcinoma). Brystkreft kan også begynne i kjertelvevet som kalles lobules (invasive lobular karsinom) eller i andre celler eller vev i brystet.

Forskere har identifisert hormonelle, livsstil og miljømessige faktorer som kan øke risikoen for brystkreft. Men det er ikke klart hvorfor noen mennesker som ikke har noen risikofaktorer utvikle kreft, men andre mennesker med risikofaktorer aldri gjøre. Det er sannsynlig at brystkreft er forårsaket av et komplekst samspill av din genetiske makeup og miljøet.

Legene anslår at bare 5-10 prosent av bryst kreft er knyttet til genmutasjoner gått gjennom generasjoner av en familie.

En rekke arvelige muterte gener som kan øke sannsynligheten for brystcancer har blitt identifisert. De mest vanlige er brystkreft gen 1 (BRCA1) og brystkreft gen 2 (BRCA2), som begge i betydelig grad øke risikoen for både bryst- og eggstokk-kreft.

Hvis du har en sterk familie historie av brystkreft eller andre kreftformer, kan legen anbefale en blodprøve for å bidra til å identifisere spesifikke mutasjoner i BRCA eller andre gener som blir gått gjennom familien.

Husk å be legen din om en henvisning til en genetisk rådgiveren, som kan gjennomgå familiens helse historie. En genetisk veileder kan også diskutere fordelene, risiko og begrensninger av genetisk testing med deg og veilede deg på en passende genetisk test.