brystsmerter forberede til timen

Hva du kan gjøre

Hva du kan forvente fra legen

Ring etter ambulanse eller ha noen kjøre deg til legevakten hvis du opplever nye eller uforklarlige brystsmerter eller press som varer mer enn noen få øyeblikk. Ikke avfall som helst i frykt for forlegenhet hvis det ikke er et hjerteinfarkt. Selv om det er en annen årsak til brystsmertene, trenger du å bli sett med en gang.

På vei til sykehuset, dele følgende informasjon med redningsomsorgs

Når du er på sykehuset, er det sannsynlig at din medisinske evalueringen vil gå videre raskt. Basert på resultater fra et elektrokardiogram (EKG) og blodprøver, kan legen være i stand til raskt å finne ut om du har et hjerteinfarkt – eller gi deg en annen forklaring på dine symptomer. Du vil sannsynligvis ha en rekke spørsmål på dette punktet. Hvis du ikke har mottatt følgende opplysninger, kan det være lurt å spørre

Ikke nøl med å stille flere spørsmål som oppstår til deg under medisinsk evaluering.

En lege som ser deg for brystsmerter kan spørre