calcitonin

 
Kalsitonin (tyreokalsitonin) er et hormon som produseres av C cellene i skjoldbruskkjertelen. Den viktigste virkning av kalsitonin er på benet. Det øker avsetning av kalsium og fosfat i benet og senker nivået i blodet, slik at det effektivt inhiberer kalsium resorpsjon ved å binde seg til en spesifikk reseptor på osteoklaster, og hemmer deres virkning. I nyrene, avtar den re-absorpsjon av både kalsium og fosfat på de proksimale tubuli. Dens samlede virkning er å redusere plasmakalsiumkonsentrasjonen. Sekresjon bestemmes hovedsakelig av plasmakalsiumkonsentrasjonen. Kalsitonin brukes til å behandle hyperkalsemi og Paget sykdom av bein.

Medisinske tilstander forbundet med kalsitonin