carcinoid syndrom årsaker

Karsinoid syndrom er forårsaket av en karsinoid svulst som skiller ut serotonin eller andre kjemikalier i blodet. Karsinoider forekommer hyppigst i mage-tarmkanalen, inkludert magen, tynntarmen, vedlegg, tykktarm og endetarm, eller i lungene.

Bare en liten prosentandel av karsinoide tumorer skiller ut de kjemikalier som forårsaker karsinoid syndrom. I de fleste tilfeller, nøytraliserer leveren effektivt kjemikalier før de har en sjanse til å reise gjennom kroppen og forårsake symptomene dine.

Imidlertid, når en avansert tumor sprer (metastasizes) til leveren i seg selv, kan disse tumorene utskille kjemikalier som ikke er nøytralisert før de når blodstrømmen. De fleste som opplever karsinoid syndrom har en avansert kreft som har spredd seg til leveren.

Noen karsinoide tumorer trenger ikke å være avansert til å forårsake karsinoid syndrom. For eksempel, karsinoide lungesvulster som utskiller kjemikalier inn i blod gjøre det lenger oppstrøms fra leveren – ikke direkte i leveren, hvor kjemikaliene blir behandlet og elimineres.

Karsinoide tumorer i tarm, på den annen side utskiller de kjemikalier inn i blodet som må først passere gjennom leveren før den når resten av kroppen. Leveren nøytraliserer vanligvis kjemikalier før de kan påvirke resten av kroppen.

Hva forårsaker karsinoider er uklart.