celleåndingen: potensielle medisinske mottiltak

Potensielle medisinske mottiltak

Kobinamid, en av forbindelsene i biosyntesebanen av hydroksokobalamin, er en annen lovende legemiddel som garanterer videre undersøkelser. Cyanohydrin dannende forbindelser (f.eks alfaketoglutarat og pyruvat) og vasodilaterende medikamenter som virker på samme måte som nitrittforbindelser er potensielle nye cyanid motgifter, som er medikamenter som virker på cellenivå, slik som syntetiske S-substituerte krystallisert rhodanese (et enzym som fremmer omdannelsen av cyanid til ikke-giftig tiocyanat). Svovelholdige medikamenter kan også ha potensielle fordeler i behandlingen av cyanidforgiftning, spesielt de som forblir i omløp i lengre perioder enn natriumtiosulfat. Legemidler som danner methemoglobin kan ha en fordel, men det er betydelige helserisikoen forbundet med høye nivåer av methemoglobin.

Flere sofistikerte cyanid gjenkjenning metoder har blitt utviklet, men disse er verken rask eller allment tilgjengelig.